Čínský institut Praha

中国学院 布拉格

Kalendář

Cíle sdružení

Cíle sdružení

— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o současné čínské společnosti a jejím vývoji

— shromažďování, zpracovávání, vyhodnocování a poskytování informací o kulturním rozvoji a domácích i zahraničních aktivitách na tomto poli

— výuka čínského jazyka na různých úrovních v rámci mimoškolních aktivit a vzdělávání dospělých včetně seniorských kurzů
 
— výuka českého jazyka na různých úrovních pro čínsky mluvící občany
  
— profesní sdružování expertů a odborníků působících v nejrůznějších oblastech s vazbou na čínskou společnost jak v Číně samotné, tak i v zahraničních čínských komunitách

— formování specializovaných útvarů a odborných sekcí se specifickým zaměřením

— navázání kontaktů s čínskými partnery za účelem výměny zkušeností, podpory odborných stáží a výměny kulturních aktivit

— vydávání, propagace a šíření čínské literatury včetně učebních textů, materiálů a pomůcek

— organizace výměnných zájezdů dětí a mládeže obou zemí

— organizace poznávacích zájezdů do Číny pro dospělé se zvláštním zřetelem na seniory

— pořádání poznávacích zájezdů do zemí s výrazným čínským kulturním vlivem

— zakládání a rozvoj profesních a regionálních Čínských klubů v celé ČR, jejichž úkolem je šíření aktivit sdružení

 
tel. 603 421 578, 241 910 917 e-mail cinskyinstitutpraha@seznam.cz www.cinskyinstitut.cz